Το ωμό φαγητό σημαίνει αιώνια υγεία και συμβάλλει στις διαδικασίες αυτοθεραπείας του σώματος. Σε συνδυασμό με την περιοδική νηστεία, πιστεύουμε ότι σχεδόν κάθε ανθρώπινο σώμα μπορεί να θεραπευτεί από οποιοδήποτε είδος ασθένειας και να παραμείνει υγιές και ζωτικό μέχρι το τέλος των ημερών του. Θα παρέχουμε πολλά πλήρως ωμά ή ως επί το πλείστον ωμά πιάτα, καθώς και βιβλία γραμμένα από επαγγελματίες στους τομείς της ανθρώπινης υγείας, που εκδίδονται γύρω από την αυτοθεραπεία και την υγιή ζωή.